Verksamhet

Skadeberäkningssystem

Vårt skadeberäkningssystem riktar sig främst till försäkringsbolag. Med några knapptryck får skaderegleraren fram en kalkyl över den uppskattade kostnaden för aktuell skada, baserat på kostnad för reservdelar, förväntad arbetstid, åldersavdrag och självrisk. 

Ni får enkelt och snabbt svar på rimligheten i olika typer av skador på specifika värmepumpsmodeller. Kalkylen blir en god utgångspunkt för att ifrågasätta dyra kostnader eller direkt felaktiga skador. I vårt system hittar ni de vanligaste skadorna på de flesta värmepumpsmodeller som finns på den svenska marknaden. 

I vårt system ingår:

  • Skadesupport via mail och telefon
  • Fritt antal användare
  • Support på maskinskador på värmepumpar, fjärrvärme, pannor och andra värmesystem. Vi tittar också på solceller samt pool och spa.

Önskar ni veta mer – skicka kontaktuppgift till oss

globe, connections, concept-4872998.jpg

RepHeat

Med RepHeat har vi knutit ihop de lösa trådarna mellan kunden med felande värmeanläggning, försäkringsbolaget och reparatören. 

Kort sagt har vi tagit fram ett verktyg där försäkringsbolaget tar över kontrollen över sina skadekostnader samtidigt som processen underlättas för både kunden och reparatören.

Möjligheterna med systemet är stora:

  • Snabb återkoppling i alla led, tack vare digital hantering
  • Minskade skadekostnader, genom ökad kontroll och överblick
  • Kontroll på reparatörsledet
  • Möjlighet till automatiserad skadehantering
  • Nöjdare kunder, tack vare en snabb, tydlig och smidig process

Sugen på demo och en presentation? Kontakta oss!

Utbildning

Vi utbildar er i värmebranschen.

Behöver ni generell kunskap om hur värmebranschen ser ut och har växt fram syr vi ihop en passande utbildning utifrån era behov.

Försäkringsbolag

Vi har utbildat omkring 1500 skadereglerare som arbetar med värmeanläggningar. Utbildningarna ger både ett generellt perspektiv och mer djupgående kunskap kring tekniken bakom olika typer av system. Vår målsättning är att skaderegleraren skall få verktyg för att ifrågasätta och ställa de rätta frågorna i samband med sin skadehantering.

Vi tar fram ett lämpligt upplägg utifrån era behov.

training, business, class-5069846.jpg

Skadeutredning

Vi har granskat tiotusentals skador genom åren. Oftast räcker det med en enkel genomgång där vi kontrollerar rimligheten i skadebeskrivning  och att prissättningen är relevant.

I en del fall behöver besiktning genomföras. Då har vi ett brett nätverk av reparatörsföretag som kan bistå oss i hela Sverige.

Självklart åtar vi oss också att genomföra större projekt såsom revisioner.

Marknadsutredning

Folksams Bra Val – Värmepump

Folksams Jämförelse Solceller

I den här typen av projekt ligger mycket bakomliggande arbete med fördjupade analyser av respektive marknader. Vi undersöker bland annat vilka risker som kan föreligga för den beställande parten, som till exempel långsiktiga skadekostnader för försäkringsbolag. 

Värmevision kan bistå både med bakomliggande rapporter och utredningar men också material direkt riktad mot kundens kund. Vi kan både fungera som rådgivande funktion eller som direkt involverade i projektgrupp tillsammans med beställande part. Självklart gör vi även utredningar där vi utför projektet från ax till limpa.

Tveka inte att kontakta oss om ni tror att vår kompetens kan behövas!

Är du privatkund och önskar oberoende rådgivning kring ditt värmesystem?
 
Vi hjälper dig att tänka rätt när du väljer värmepump och installatör. Fel anläggning, eller rätt anläggning på fel plats kan bli en dyr affär. Vi kan vägleda dig före eller efter du tagit in offerter!